Cập nhật những thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội năm 2021

Cập nhật những thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội năm 2021

Năm 2021 vẫn áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tuy nhiên có một số điều, khoản của Luật này sẽ được thay đổi bổ. Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước đây.

Dưới đây, nghiepvunhansu.com sẽ cập nhật tổng hợp những thay đổi mới trong chính sách bảo hiểm xã hội năm 2021

>>> Xem thêm: 03 mốc thời gian với 03 điểm mới về chính sách Bảo hiểm y tế ở năm 2021

1. Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc (Điều 54)

1.1 Người lao động, cán bộ, công chức

Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Nam đủ 60 tuổi 03 tháng; nữ đủ 55 tuổi 04 tháng (Chính sách BHXH cũ là 60 tuổi với nam; 55 tuổi với nữ)  học quản trị nhân sự ở đâu

– Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021. địa chỉ học tin học văn phòng ở hà nội

(Chính sách BHXH cũ: nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và không quy định phải làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn)

– Nam đủ 50 tuổi 03 tháng; nữ đủ 45 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò (Chính sách BHXH cũ: từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi)

– Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao (Chính sách BHXH cũ không quy định “khi thực hiện nhiệm vụ”) 

1.2. Quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan 

Nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác (Chính sách BHXH cũ: nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi)   điểm mới Luật lao động 2019

– Nam từ đủ 50 tuổi 03 tháng, nữ từ đủ 45 tuổi 04 tháng, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021

(Chính sách Bảo hiểm xã hội cũ: nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và không quy định phải làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).

– Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao (Chính sách BHXH cũ: không quy định “khi thực hiện nhiệm vụ”). học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu

1.3 Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Tham gia Bảo hiểm xã hội khỉ nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội và nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng.

(Chính sách BHXH cũ không quy định đối tượng lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã; tuổi nghỉ hưu là đủ 55 tuổi)  học tin học văn phòng ở đâu tphcm
Cập nhật những thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội năm 2021

2. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc (Điều 55)

2.1. Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức 

Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu nêu trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Nam đủ 55 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng, khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% (Chính sách Bảo hiểm xã hội cũ: nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi).

– Nam đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (Chính sách Bảo hiểm xã hội cũ: nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi).

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2.2. Quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan 

Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu nêu trên khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng (Chính sách Bảo hiểm xã hội cũ: nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi)

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

3. Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện (Điều 72)

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Từ ngày 01/01/2021, người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Đủ 60 tuổi 03 tháng với nam, 55 tuổi 04 tháng với nữ (Chính sách Bảo hiểm xã hội cũ: đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ).

– Đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên.

>>> Xem thêm: Review chính xác học C&B ở đâu uy tín và tốt nhất

Trên đây là 03 quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2021 với những thay đổi liên quan đến lương hưu. Những sự thay đổi này chủ yếu xuất phát từ việc tăng tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động 2019.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *