Mẫu quy định tuyển dụng

Mẫu Quy định tuyển dụng

Quy định tuyển dụng là kim chỉ nam bắt buộc các nhà tuyển dụng nghiêm túc tuân thủ khi tiến hành thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự. Quy định được trình bày dưới dạng văn bản, thể hiện nội dung quy chế tuyển dụng của doanh nghiệp và trình tự, thủ tục tuyển dụng lao động theo quy định.

Trong bài viết dưới đây, nghiepvunhansu.com sẽ chia sẻ với bạn đọc cùng các bạn nhân sự mẫu quy định tuyển dụng. Nếu bạn nào đang loay hoay giúp nhà lãnh đạo xây dựng quy định tuyển dụng cho tổ chức thì tham khảo nhé

>>> Xem thêm: Quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp

QUY ĐỊNH TUYỂN DỤNG

(V/v tuyển dụng cán bộ công nhân viên)

Điều 1. Trách nhiệm tuyển dụng

– Ban Giám đốc: ký duyệt các phiếu yêu cầu tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng  đạt yêu cầu và tham gia phỏng vấn vòng 3 để đưa ra quyết định tuyển dụng.

– Phòng Nhân sự: Hướng dẫn kiểm tra và phối hợp với trưởng các bộ phận lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển dụng (phỏng vấn vòng 1,2,3, thực hiện công tác hội nhập nhân viên mới, theo dõi quá trình thử việc, đánh giá thử việc, soạn thảo Hợp đồng lao động, lưu hồ sơ nhân viên).

– Giám đốc chi nhánh, Trưởng các phòng nghiệp vụ: Lập kế hoạch tuyển dụng và xây dựng kế hoạch đào trong thời gian thử việc (7 ngày làm việc đầu tiên và 2 tháng thử việc) xây dựng bản mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc cho vị trí tuyển dụng, thực hiện phỏng vấn vòng 2 đối với các chức danh liên quan đến nghiệp vụ quản lý, theo dõi quá trình thử việc, đánh giá thử việc của nhân viên mới.

Điều 2. Kế hoạch tuyển dụng

  1. Căn cứ lập kế hoạch:

– Kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng tháng/năm.

– Yêu cầu của Ban Giám đốc.

– Yêu cầu bổ sung nhân sự từ các bộ phận.

– Phòng hành chánh nhân sự đề xuất trong quá trình hoạt động.

  1. Kế hoạch tuyển dụng:

– Các bộ phận có nhu cầu về nhân sự sẽ lập phiếu đề nghị tuyển dụng và chuyển đến Phòng Hành chính nhân sự để kiểm tra, trong vòng 3 ngày (kể từ ngày nhận phiếu đề nghị tuyển dụng) Phòng Hành chính nhân sự sẽ trình Ban Giám đốc ký duyệt.

– Phòng Hành chính nhân sự căn cứ vào phiếu yêu cầu tuyển dụng của bộ phận để lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự chuyển đến Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt. Trong trường hợp có nhu cầu tuyển dụng đột xuất, Phòng Hành chính nhân sự hoặc các bộ phận có yêu cầu vẫn sử dụng Phiếu yêu cầu tuyển dụng, trường hợp này không cần qua bước lập kế hoạch tuyển dụng.

Điều 3. Nguyên tắc tuyển dụng

– Tuyển dụng nhân sự phải thực sự xuất phát từ nhu cầu có thực từ một công việc cụ thể, cần thiết, quan trọng, nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch do Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc phê duyệt.

– Tuyển dụng nhân sự phải căn cứ trên định biên nhân sự của mỗi bộ phận và quỹ lương định mức trong kế hoạch.

– Kế hoạch tuyển dụng phải thỏa mãn được mục tiêu ngắn và dài hạn của Công ty. Nhân sự được tuyển vào không những phải đáp ứng được yêu cầu của công việc hiện tại mà còn phải có cơ sở để phát triển trong tương lai.

– Cấp đề xuất tuyển dụng phải lập đầy đủ: Phiếu đề xuất tuyển dụng, Bản mô tả công việc của trí đảm nhiệm. Thời gian lập phiếu đề xuất phải trước thời gian nhân sự được tuyển nhận công việc tối thiểu 15 ngày đến 30 ngày tùy theo tính chất công việc.

– Tiêu chuẩn tuyển chọn phải căn cứ vào năng lực và phẩm chất thực sự của ứng viên nhằm đáp ứng các yêu cầu công việc mà không có bất cứ sự phân biệt nào.

– Nguồn tuyển dụng: ứng viên nội bộ, giới thiệu nội bộ, nguồn xã hội.

– Cấm tuyển dụng các ứng viên:

+ Có tiền án, tiền sự vi phạm pháp luật;

+ Bị các hình thức kỷ luật sa thải, buộc thôi việc;

+ Có các biểu hiện tâm thần, cực đoan chính trị, tôn giáo, dân tộc;

+ Có các khiếm khuyết thân thể mà những khiếm khuyết này có thể ảnh hưởng đến an toàn lao động, an ninh Công ty (ngoại trừ người khuyết tật và công việc tương thích với năng lực);

+ Nhân viên từ Công ty cạnh tranh có thời gian nghỉ việc chưa quá 18 tháng.

– Chuẩn bị nguồn tuyển dụng: luôn tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ để dự phòng cho các vị trí có sự biến động nhân sự. Phải thường xuyên theo dõi, bổ sung thay thế khi hồ sự dự phòng có sự thay đổi.

– Phải thực hiện đầy đủ các bước tuyển dụng và ứng viên phải đạt điểm chuẩn theo quy trình tuyển dụng:

Vị trí Điểm PST Điểm PV vòng 1 Bài kiểm tra (nếu có) Điểm PV vòng 2
Cấp Quản lý 30 10 trở lên Đạt yêu cầu 10 trở lên
Nhân viên 22 10 trở lên Đạt yêu cầu 10 trở lên
Phụ kho,lái xe,giao hàng 16 10 trở lên Đạt yêu cầu 10 trở lên

– Phải giữ nghiêm kỷ luật tuyển dụng: không tuyển những người không đạt tiêu chuẩn vì bất kỳ lý do nào.  nên học quản trị nhân sự ở đâu

Điều 4: Thời gian tuyển dụng

Thực hiện theo QĐ số:..v/v quy định thời gian tuyển dụng (đính kèm)

Điều 5. Tiếp nhận nhân viên

Phòng Nhân sự thực hiện các nội dung sau:

– Hồ sơ: Một ứng viên được tiếp nhận phải có bộ hồ sơ gồm 13 danh mục.

– Các bước tiếp nhận nhân viên: vào ngày nhận việc đầu tiên của nhân viên mới, nhân viên sẽ được đọc và ký xác nhận vào bảng mô tả công việc cho thời gian thử việc hoặc bản kế hoạch đào tạo, ký vào hợp đồng thử việc, ký vào bản cam kết bảo mật của Công ty (nếu có).

Sau khi hoàn thành xong việc ký xác nhận 03 văn bản trên, Phòng Hành chánh nhân sự tiến hành công tác hội nhập cho nhân viên mới (phổ biến các nội quy, quy định, quy trình của Công ty) trong 1 ngày làm việc đầu tiên. Trường hợp Phòng Hành chính nhân sự chưa tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên thì sẽ cấp phát nội quy lao động và được nhân viên tuyển dụng phổ biến về các quy định chung của Công ty.

Ban hành quyết định tiếp nhận nhân viên (thử việc) (nhân viên nhận việc và Trưởng bộ phận Hành chính nhân sự nhận quyết định này).

Phòng Hành chánh nhân sự gởi email nội bộ thông báo nhân viên mới và giới thiệu nhân viên đó đến từng phòng/ban.

– Sau thời gian đào tạo hội nhập 01 ngày, nhân viên mới được chuyển đến bộ phận chuyên môn để thực hiện kế hoạch đào tạo chuyên môn (theo quy định Công ty).

Điều 6. Tổng hợp kết quả thưc hiện kế hoạch tuyển dụng

Phòng Nhân sự thực hiện các nội dung sau:

– Kết quả thực hiện kế hoạch tuyển dụng tháng, quý, năm

– Phân tích nguyên nhân nghỉ việc tháng, quý, năm

Điều 7. Điều khoản thi hành

Giám đốc chi nhánh và trưởng các phòng ban có liên quan đến công tác tuyển dụng chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 7;

– Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

(Ký ghi rõ họ tên)

>>> Xem thêm: Học Hành chính nhân sự ở đâu mang lại hiệu quả

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *