Mức hưởng BHYT cho người về hưu vào năm 2021

Mức hưởng BHYT cho người về hưu vào năm 2021

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những quyền lợi hữu ích dành cho người lao động khi tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), đặc biệt là những người về hưu. Vậy mức hưởng BHYT cho người về hưu vào năm 2021 được quy định như thế nào?

>>> Xem thêm: C&B_ Vị trí “quyền lực” trong Bộ phận Quản trị Nhân sự

Trong bài viết dưới đây, nghiepvunhansu.com sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề này

Người hưởng lương hưu được cấp phát thẻ BHYT miễn phí

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT quy định:

“Điều 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Theo đó, người lao động đang hưởng lương hưu sẽ được cơ quan BHXH đóng tiền BHYT. Do đó, trường hợp này, người lao động sẽ được cấp thẻ BHYT hoàn toàn miễn phí. Người lao động được hưởng quyền lợi này tại thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu.”

Lưu ý: Quy định trên chỉ áp dụng với người lao động hưởng lương hưu. Trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhận tiền BHXH 1 lần sẽ không được cấp thẻ BHYT miễn phí mà sẽ phải tự mình tham gia BHYT theo hình thức khác.

Mức hưởng BHYT của người về hưu năm 2021

1. Người lao động hưởng lương hưu hàng tháng

Mức hưởng khám chữa bệnh đúng tuyến

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người lao động hưởng lương hưu khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng:

– 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã; khóa học đào tạo thực hành C&B 

– 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tức thấp hơn 223.500 đồng/lần);

– 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (tức lớn hơn 8,94 triệu đồng);

– 95% chi phí khám, chữa bệnh với những trường hợp còn lại.

Mức hưởng khám chữa bệnh trái tuyến

Tại Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT 2008, sửa đổi bổ sung 2014, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được Quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng đúng tuyến theo tỷ lệ như sau:

– Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;

– Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước;

– Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, người hưởng lương hưu khi tự đi khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được thanh toán chi phí cụ thể như sau:

Bệnh viện tuyến Mức hưởng khi khám chữa bệnh trái tuyến
Trung ương 40% của 95% chi phí điều trị nội trú 38% chi phí điều trị nội trú
Tỉnh 100% của 95% chi phí điều trị nội trú 95% chi phí điều trị nội trú
Huyện 100% của 95% chi phí khám chữa bệnh 95% chi phí khám chữa bệnh

Mức hưởng BHYT cho người về hưu

2. Người lao động nhận BHXH 1 lần khi về hưu

Theo phân tích, người lao động nhận BHXH 1 lần khi về hưu sẽ không được cấp thẻ BHYT miễn phí. Để được hưởng chế độ khám chữa bệnh BHYT trong trường hợp này, người lao động có thể tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình.

Với việc tham gia BHYT theo hình thức này, mức hưởng BHYT của người lao động khi về hưu sẽ có sự khác biệt so với người lao động hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hưởng khám chữa bệnh đúng tuyến

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, khi khám chữa bệnh đúng tuyến, người lao động trong trường hợp này được hưởng:

 – 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã;

– 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tức là thấp hơn 223.500 đồng/lần);

– 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (tức là lớn hơn 8,94 triệu đồng);

– 80% chi phí khám, chữa bệnh với những trường hợp còn lại.

Mức hưởng khám chữa bệnh trái tuyến

Theo Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT hiện hành, khi đi khám chữa bệnh trái tuyến, người tham gia BHYT hộ gia đình được hưởng:

Bệnh viện tuyến Mức hưởng khi khám chữa bệnh trái tuyến
Trung ương 40% của 80% chi phí điều trị nội trú 32% chi phí điều trị nội trú
Tỉnh 100% của 80% chi phí điều trị nội trú 80% chi phí điều trị nội trú
Huyện 100% của 80% chi phí khám chữa bệnh 80% chi phí khám chữa bệnh

Đặc biệt, nếu người lao động về hưu thuộc trường hợp là người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo thì khi đi khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được Qũy BHYT thanh toán theo chi phí khám chữa bệnh tại tuyến huyện, chi phí điều trị nội trú tại tuyến tỉnh và trung ương như đúng tuyến.

>>> Xem thêm: Học Hành chính nhân sự ở đâu mang lại hiệu quả

Trên đây, là tổng hợp thông tin về mức hưởng BHYT của người về hưu năm 2021.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *