Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Hợp đồng lao động là căn cứ để xác định và thiết lập quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động tại Việt Nam. Khi có bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động, hợp đồng lao động sẽ là căn cứ để giải quyết tranh chấp lao động. Sau đây, nghiepvunhansu.com xin đưa ra mẫu hợp đồng lao động mới nhất để các bạn tham khảo.

Mẫu hợp đồng lao động theo thông tư mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Số: 10/HĐLĐ-LAHR)​

BÊN A:……………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..
Đại diện bởi Ông/Bà: ………………………………………….…………………………………………..
Sinh ngày…..tháng…năm…..
Số CMTND…………….cấp ngày…/…./…. tại C.A Hà Nội
Địa chỉ cư trú: ……………………………………….……………………………………………………..
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………..

BÊN B:………….……………………………………………………….……………………………….
Sinh ngày…..tháng….năm…. Giới tính:….
Số CMTND:…………….. cấp ngày…./…../…….tại C.A………………………………………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: …..……………………………………..……………………………………………………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung
1.Loại HĐLĐ
2.Thời hạn HĐLĐ….tháng
3.Thời điểm từ:ngày….tháng…năm….đến ngày….tháng…năm….
4.Công việc
-Chức vụ: Nhân viên Hành chính nhân sự
-Công việc phải làm
+Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán
+ Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng)
+ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng
5.Địa điểm làm việc
Tại trụ sở của công ty: Số 2 Đường X, Phường Y, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điều 2: Chế độ làm việc
1.Thời gian làm việc
-Trong ngày: 8h/ngày – Sáng từ 8h00 đến 12h00, Chiều từ 13h00 đến 17h00
-Trong tuần: 6 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 7
2.Thời gian nghỉ
-Hàng tuần: được nghỉ ngày chủ nhật
-Nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
a.Quyền lợi:
1. Mức lương theo thời gian
Mức lương chính: 6.000.000 đồng/tháng
2. Phụ cấp
-Trách nhiệm: 1.000.000 đồng/tháng
-Phụ cấp hiệu suất công việc: Theo đánh giá của quản lý.
-Lương hiệu quả: Theo quy định của phòng ban, công ty.
3. Tiền thưởng lễ, tết: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.
4. Thời hạn trả lương:Được trả lương vào ngày 30 hàng tháng
5. Hình thức trả lương: Theo thời gian
6. Chế độ nâng lương: 01 năm 01 lần căn cứ vào kết quả công việc của người lao động
7. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng
8. Các khoản bổ sung, phúc lợi khác:
-Ăn trưa: 800.000 đồng/tháng
-Điện thoại: 500.000.000 đồng/tháng
-Xăng xe: 500.000.000 đồng/tháng
-Hàng năm người lao động được đi tham quan, nghỉ mát theo quy định của công ty.

b. Nghĩa vụ:
-Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
-Chấp hành đúng quy định của công ty

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ
-Thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng
-Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động
2. Quyền hạn
– Điều người lao động (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)
– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội dung lao động của doanh nghiệp
– Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm thời chấm dứt Hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời gian hợp đồng còn giá trị..
– Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

Điều 5: Những thỏa thuận khác

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.
Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại Hợp đồng lao động.

Điều 6: Điều khoản thi hành
-Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.
-Hợp đồng lao động được làm thành 2 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 04 năm 2021.

Hợp đồng này làm tại trụ sở công ty, ngày 16 tháng 04 năm 2021

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên ​
Người sử dụng Lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ họ và tên​

Ghi chú:
-Loại hợp đồng có thể là: Hợp đồng thời vụ, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng lao động không thời hạn.
-Theo quy định của Bộ luật lao động 2019:
Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần
Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
-Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

>>> Xem thêm: Review chính xác học C&B ở đâu uy tín và tốt nhất
Tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất tại đây: Mẫu hợp đồng lao động theo thông tư mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *