Biên bản làm việc

Tổng Hợp Mẫu Biên Bản Làm Việc Phổ Biến Nhất

Biên bản làm việc là nội dung rất quan trọng để ghi lại tất cả các nội dung quan trọng trong một cuộc họp, hội thảo,…Vậy các viết biên bản làm việc như thế nào hãy cùng Nghiệp vụ nhân sự tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Review khóa học hành chính nhân sự tốt nhất tp Hồ Chí Minh

Mẫu biên bản làm việc là gì?

Biên bản làm việc là biên bản được ghi chép lại những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong quá trình trao đổi, họp bàn giữa hai hay nhiều người với nhau.

Biên bản làm việc này không có hiệu lực pháp lý mà chủ yếu được dùng để làm căn cứ chứng minh các sự việc đã diễn ra. Khi xem lại biên bản, người đọc có thể nắm bắt được toàn bộ tình hình của buổi làm việc đã diễn ra.

Những nội dung cần có trong biên bản làm việc

 

Tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu của từng đơn vị sẽ có nội dung biên bản khác nhau. Tuy nhiên, dù sử dụng với mục đích nào thì trong biên bản làm việc cũng cần phải có những nội dung sau: 

   • Thời gian, địa điểm làm việc;
   • Thành phần tham dự buổi họp, làm việc;
   • Nội dung làm việc, các nội dung chính và kết luận buổi làm việc;
   • Thời gian kết thúc buổi làm việc;
   • Số trang, số bản của Biên bản làm việc;
   • Chữ ký của các bên tham gia làm việc.

Tổng hợp một số biên bản làm việc phổ biến

Biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc (1)………………………..

Hôm nay, vào hồi ………… giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……………………………..

Tại…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thành phần tham dự (2)
 2. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:…………………………………….

Bộ phận: …………………………………………………………………………………………………..

 1. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………………………….

Bộ phận: ………………………………………………………………………………………………………

 1. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:…………………………………………

Bộ phận: ………………………………………………………………………………………………………

 1. Nội dung làm việc (3):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ….. tháng…… năm ……… Nội dung làm việc được các thành viên thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm …… trang và được lập thành ……. bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và gửi tới các cá nhân, tổ chức có liên quan làm căn cứ thực hiện./.

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC (4)                        NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN     

      (Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản làm việc 2

CÔNG TY …………..                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Số: …….                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ……. giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại ……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1/ …………………………………. Chức Vụ: ………………………. Đơn vị ………………………

2/ ………………………………… Chức vụ: ……………………… Đơn vị ………………………..

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): ……………………….. CMND/CCCD số  …………….. …………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số:…………….. Ngày cấp ……………… Nơi cấp ……………………………………………

2/ Ông (bà): ……………………….. CMND/CCCD số  …………….. ………………………….

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………………………..

Nội dung làm việc:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ……… tháng ……… năm …………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành………bản; mỗi bản gồm …… tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho mỗi bên …. bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

ĐẠI DIỆN BÊN THAM GIA LÀM VIỆC                    NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

                 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản làm việc số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc (1)………………………..

Hôm nay, vào hồi ………… giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm …

Tại……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thành phần tham dự (2)
 2. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:…………………………..

Bộ phận: …………………………………………………………………………………………………….

 1. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:………………………………………….

Bộ phận: ………………………………………………………………………………………………………

 1. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:………………………………………….

Bộ phận: ………………………………………………………………………………………………………

 1. Nội dung làm việc (3):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ….. tháng…… năm ……… Nội dung làm việc được các thành viên thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm …… trang và được lập thành ……. bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và gửi tới các cá nhận, tổ chức có liên quan làm căn cứ thực hiện./.

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC (4)                            NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là những chia sẻ hữu ích về Biên bản công việc. Nếu các bạn muốn được học kiến thức và kỹ năng ngành nhân sự bạn có thể tham gia Khóa học hành chính nhân sự chuyên nghiệp​. Trong khóa học, các bạn sẽ được tiếp xúc với những kiến thức, nghiệp vụ nhân sự thực tế và học cách xử lý các công việc của một nhân viên nhân sự tổng hợp theo quy trình chuyên nghiệp. Chương trình học sẽ đi từ kiến thức nền tảng đến kiến thức chuyên sâu, học lý thuyết đến đâu thực hành luôn đến đó nên có thể làm việc được ngay sau khi kết thúc khóa học.

»»» Xem thêm:

Cách viết đơn xin việc viết tay phổ biến nhất

Cách viết email xin việc-03 mẫu thư email xin việc hay nhất

Cách viết khóa luận tốt nghiệp

Cách viết đơn xin thực tập ấn tượng

Cách viết hồ sơ xin việc từ A-Z

Nghiệp vụ nhân sự chúc bạn thành công!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *