Hàm RANK Trong Excel – Công Thức Và Cách Sử Dụng A – Z

Khi tạo báo cáo hoặc thống kê về sản phẩm, số lượng,… trong Excel, cần thực hiện phân chia thứ hạng. Xếp hạng trong Excel dễ dàng hơn bao giờ hết với tính năng Xếp hạng trong Excel. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Xếp hạng trong Excel một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng hàm RANK.

1. Hàm Rank trong Excel là gì?

Hàm Rank trong Excel là một hàm sử dụng xếp hạng dữ liệu hoặc biểu đồ. Với tính năng này, bạn có thể dễ dàng sắp xếp dữ liệu của mình từ cao nhất đến thấp nhất hoặc thấp nhất đến cao nhất.

Hàm Rank thực hiện nhiệm vụ tương tự như sắp xếp dữ liệu, nhưng là một hàm tốt hơn và tối ưu hơn.

»»»» Xem thêm cách dùng các hàm trong excel 

2. Chức năng của hàm Rank trong Excel

Nếu bạn đang làm việc với một bảng chứa nhiều hàng và bạn muốn trang tính theo một thứ tự nhất định, bạn nên sử dụng hàm RANK để biết thứ hạng vị trí của một hàng cụ thể. Hàm RANK trong Excel có thể xác định thứ hạng bắt đầu bằng giá trị cao nhất (giảm dần) hoặc giá trị thấp nhất (tăng dần).

3. Công thức hàm Rank

Bạn có thể sử dụng công thức hàm Rank để kiểm tra một số cụ thể hoặc tìm thứ hạng của vị trí của nó trong bảng. Sử dụng công thức:

Công thức hàm Rank =RANK(number,ref, [order])

Trong đó:

  • Number: Là giá trị mà bạn muốn xếp hạng.
  • Ref: Là danh sách các số cần sắp xếp
  • Order: Thứ tự cần xếp hạng, kiểu sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần). Order = 0 nếu như bạn muốn thứ hạng sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Và Order = 1 nếu muốn thứ hạng sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Hàm Rank có tối thiểu bao nhiêu đối số?

4. Cách dùng hàm Rank trong Excel

#Cách sử dụng hàm Rank để xếp hạng

Bước 1: Tại ô ở vị trí đầu tiên của cột bạn muốn xếp hạng> Nhập công thức = RANK (F2, $ F $ 2: $ F $ 5,0) để xếp hạng theo thứ tự giảm dần hoặc = RANK (F2, $ F $ 2 : $ F $ 5,1) để xếp hạng tăng dần

hàm rank bước 1

Bước 2: Sau khi nhập hàm tính vào phần xếp hạng xong, nhấn Enter để hệ thống trả về kết quả.

hàm rank bước 2

Bước 3: Tiếp theo, để xem thứ hạng của tất cả các sinh viên còn lại, bạn di chuyển con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải nơi có kết quả> Tại vị trí này sẽ xuất hiện dấu cộng. Giữ và kéo đến cuối danh sách là xong.

hàm rank bước 3

Bước 4: Kết quả sau khi thực hiện:

hàm rank bước 5

Nếu bảng dữ liệu của bạn chứa các số trùng lặp, chúng có xu hướng có cùng thứ hạng khi bạn chạy xếp hạng, điều này sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng tiếp theo của bạn.

Ví dụ, trong bảng dữ liệu dưới đây, hai lần xuất hiện của số 8.666667 thì hai người này sẽ có cùng thứ hạng 1. Do đó thứ hạng tiếp theo là 2, cho tới thứ hạng thứ 8 sẽ bị ảnh hưởng và đổi thành hạng 4.

#Cách sử dụng hàm Rank có điều kiện trong Excel

Xem bài tập sau để phân tích các bước.

hàm rank trong excel là gì

Bước 1: Nếu điểm trung bình bằng nhau, xét ưu tiên môn toán (điểm môn toán cao hơn xếp hạng cao hơn).

= IF (COUNTIF ($ E $ 4: $ E $ 13, E4)> 1, RANK.EQ (B4, $ B $ 4: $ B $ 13,1), 0)

hàm rank là gì

Trong đó:

+ COUNTIF ($ E $ 4: $ E $ 13, E4)> 1: Đếm trong phạm vi E4: E13 sau mỗi lần đếm và xem xét các điểm có kết quả đếm lớn hơn 1, tức là các điểm có cùng số điểm.

+ RANK.EQ (B4, $ B $ 4: $ B $ 13,1): Nếu điểm trung bình bằng nhau, người dùng được xếp hạng theo thứ tự tăng dần của điểm toán, với người dùng có điểm thấp nhất được xếp hạng đầu tiên.

⇒ Nếu điểm trung bình bằng nhau, xếp các học sinh theo thứ tự tăng dần, ưu tiên cho điểm môn toán.

»»»» Review Khóa Học Tin Học Văn Phòng Cơ Bản Tốt Nhất

Điểm càng cao STT càng lớn. Số thứ hạng này là số được cộng vào điểm gốc để xếp hạng dựa trên các tiêu chí ưu tiên. Xếp hạng nên theo thứ tự tăng dần, bởi vì điểm cao hơn có nghĩa là nhiều điểm cộng hơn.

Bước 2: Tính toán lại điểm trung bình khi có điểm ưu tiên

Kết quả là điểm trung bình mới bao gồm điểm trung bình cũ + điểm bảng thành tích, khớp với điểm số nhưng có tính đến điểm ưu tiên của điểm môn toán.

cách dùng hàm rank

Đặc biệt đặt điểm xếp hạng ưu tiên sau điểm gốc để có sự phân biệt rõ ràng hơn trong xếp hạng.

Bước 3: Xếp hạng với điểm trung bình mới của bạn

hàm rank

5. Những Lưu ý khi sử dụng hàm Rank

Tất cả các hàm RANK trả về cùng một thứ hạng cho các giá trị trùng lặp và chuyển sang xếp hạng tiếp theo.

Mỗi công thức RANK trong Excel chỉ hoạt động với các số, bao gồm số dương, số âm, số 0 và giá trị ngày giờ. Các giá trị không phải số trong tham chiếu bị bỏ qua.

Hàm RANK trả về lỗi nếu không tìm thấy số trong tham chiếu ref.

Bắt đầu với phiên bản Excel 2010, hàm RANK được cập nhật thành RANK.EQ và RANK.AVG. RANK vẫn tiếp tục hoạt động trong tất cả các phiên bản Excel, nhưng RANK có thể không được sử dụng rộng rãi trong tương lai.

Trên đây Nghiệp vụ nhân sự đã chỉ ra một cách nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng hàm Rank Xếp hạng trong Excel. Hy vọng bài viết ngắn mà Nghiệp vụ nhân sự đang chia sẻ đã giúp ích cho bạn.

Xem thêm:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *